• „NACZELNIK MA ZAWSZE RACJĘ”

  Już ponad dwa lata żyjemy w kompletnej anomalii politycznej. Rozpoczęło się od tworzenia pierwszego rządu PiS. Beata Szydło została wysłana na urlop, aby nie przeszkadzała w formowaniu jej gabinetu. Taka dewiacja dyktatorska stała się normą, nikogo nie dziwi ta praktyka sprzeczna z Konstytucją i zdrowym rozsądkiem. Kiedyś zapewne powstanie wiele prac, doktoratów i habilitacji o tym despotycznym sprawowaniu władzy przez Jarosława Kaczyńskiego. Charakterystyczną cechą tego jednowładztwa jest pogardzanie ludźmi. Oto przykłady z minionego tygodnia. CZYTAJ WIĘCEJ
 • NIEGODNE GŁOSOWANIE

  Nie do przyjęcia są tłumaczenia naszych koleżanek i kolegów posłanek posłów z PO, że nie mogli głosować wbrew sumieniu nad skierowaniem projektu ustawy inicjatywy „Ratujmy Kobiety” do prac w komisji sejmowej. Kierowanie projektów ustaw obywatelskich do komisji wymaga nie tylko szacunek wobec obywateli, którzy włożyli niesamowitą ilość pracy w przygotowanie tego projektu i zebrania podpisów, ale nade wszystko dlatego, że to obywatele są władzą zwierzchnią w państwie i ich prawem jest składanie projektów ustaw. Powinny nastąpić takie zmiany w prawie, aby Sejm obligatoryjnie kierował projekty ustaw obywatelskich do prac w komisjach sejmowych. CZYTAJ WIĘCEJ
 • POLSKA OBYWATELSKA vs "DYKTATURA CIEMNIAKÓW"

  Piszę zazwyczaj o sprawach wynikających z moich obowiązków w Sejmie. Ale jako poseł na Sejm, co wielokrotnie podkreślałem, postrzegam tę zaszczytną funkcję, jako służbę na rzecz obywateli i czuję się zobowiązany, wspierać wszystkie działania gospodarcze i obywatelskie. W poprzedniej kadencji, co raportowałem w swoich wpisach, przyczyniłem się do powstania ponad tysiąca miejsc pracy. Zaangażowałem się bardzo na rzecz spółdzielczości. Przemysł stoczniowy był zawsze moim oczkiem w głowie. Również w tej kadencji interweniowałem u ministra gospodarki morskiej na rzecz przyznania gwarancji kredytowych dla jednej ze stoczni gdańskich, aby mogła podjąć się budowy nowego statku. Moją służbę realizuję również we wspieraniu wielu stowarzyszeń obywatelskich, począwszy od tych działających na rzecz praw obywatelskich po te, które zrzeszają tysiące obywateli, którzy swoje zainteresowania, swoje hobby realizują w różnych formach tworzących cenne wspólnoty. CZYTAJ WIĘCEJ
 • „POGRZEB DEMOKRACJI”

  Od środy, 6 grudnia rozpoczyna się kolejne plenarne posiedzenie Sejmu RP. Nie zdarza mi się opuszczać, ani posiedzeń Sejmu, ani prac w Komisjach. Nie uchylam się też od innych obowiązków jakie ciążą na mnie jako pośle na Sejm. Postrzegam swoją służbę w Sejmie na rzecz obywateli jako zaszczyt. Niemniej, przygotowując się do wyjazdu na najbliższe posiedzenie Sejmu, mam poczucie tak jakbym jechał na pogrzeb części mnie. CZYTAJ WIĘCEJ
 • OSTATNIE OSTRZEŻENIE

  Dzisiaj Parlament Europejski przyjął Rezolucję w sprawie nieprzestrzegania przez władze Polski Konstytucji RP co narusza w szczególności art. 2 Traktatu Unii Europejskiej. Przyjmując Traktat UE, który został wynegocjowany ze strony polskiej przez ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Polska zobowiązała się do jego przestrzegania. CZYTAJ WIĘCEJ
 • SWIĘTA WSPÓLNOTY

  Święta państwowe, przynajmniej te 3 maja, święto Konstytucji i 11 listopada, święto Niepodległości, które były zakazane w ostatnim stuleciu przez pół wieku, powinny służyć nade wszystko budowaniu i utrwalania naszej wspólnoty społecznej. Odnoszę wrażenie, że uczestniczymy w tych rocznicach niby razem, ale oddzielnie. Podziały społeczne, które dokonały się w ostatnich latach dają znać o sobie nawet w tych dniach, które powinny podkreślać naszą wspólnotę. CZYTAJ WIĘCEJ
 • RZECZPOSPOLITA PRAWORZĄDNA

  To już mój trzeci felieton nawiązujący do „totalnej propozycji” Platformy Obywatelskiej zaprezenowanej podczas Konwencji PO w Łodzi dwa tygodnie temu. Była to alternatywna propozycja programowa do tej niszczącej Polskę polityki PiS. Zapowiedziałem kontynuację tych felietonów, abyśmy wszyscy zrozumieli, że ta propozycja PO to nie tylko powrót do państwa opartego na fundamentalnych wartościach wolności i demokracji, czyli rządzenie państwem, a nie obywatelami, ale realne oddanie państwa i jego zasobów obywatelom. CZYTAJ WIĘCEJ
 • RZECZPOSPOLITA OBYWATELSKA

  Platforma Obywatelska opowiada się za władzą Obywateli. Przedstawiliśmy tydzień temu na Konwencji programowej w Łodzi, wizję Polski samorządnej i obywatelskiej, w której żadna władza nikomu nie mówi, jak ma żyć, ale pomaga w rozwoju. W Polsce samorządnej to człowiek jest na pierwszym miejscu. CZYTAJ WIĘCEJ
 • RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDNA

  Przewodnią ideą ruchu „Solidarności” powstałego w 1980 roku było dążenie do Polski samorządnej. „Solidarność” w samorządności upatrywała upodmiotowienie obywateli. Świat, w tym Polska, od 1980 roku zmienił się pod każdym względem. Jednak idea samorządności pozostała niezmienna. Samorządność w życiu publicznym wyraża się między innymi w postaci samorządu, który jest najskuteczniejszą formułą największego wpływu obywateli na sprawy publiczne. CZYTAJ WIĘCEJ
 • „NIECH WYJADĄ”, FRANKOWICZE TEŻ?

  Te dwa słowa stały się symbolem pogardy tej władzy dla społeczeństwa. Wykrzyczane zostały przez posłankę PiS Józefę Hrynkiewicz z ław sejmowych podczas debaty o dramatycznych problemach w służbie zdrowia. W ten sposób PiS ustami posłanki Hrynkiewicz znalazł problem rozwiązania obecnego protestu młodych lekarzy rezydentów, którzy co należy z całą stanowczością podkreślić nie są jakimiś niedoświadczonymi stażystami, tylko po 6-letnich studiach i ponad rocznym stażu pełnią rolę pełnoprawnych lekarzy we wszystkich szpitalach w całej Polsce. CZYTAJ WIĘCEJ