• BUDOWNICZOWIE

  Szczególnie wzruszające są dla mnie doroczne spotkania z Budowniczymi polskiego przemysłu stoczniowego. Są to ludzie, którzy odgrywali przestrzeni ostatnich dziesięcioleci najważniejsze kierownicze role w budowie polskich statków morskich. CZYTAJ WIĘCEJ
 • ZDRADA, ZDRADA, ZDRADA

  Europejczycy radowali się i świętowali 60.rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, które dały początek dzisiejszej wspólnoty UE. Po raz pierwszy Europa wyciągnęła lekcję z kataklizmu wojny, która pochłonęła 50 milionów ofiar i pozostawiła w zgliszczach połowę kontynentu. Podczas II wojny światowej Polska poniosła największe straty biologiczne. Na każdy tysiąc mieszkańców życie straciło 220 obywateli. Dlatego należy pamiętać, że największym osiągnięciem zjednoczonej Europy jest pokój, wartość nadrzędna. CZYTAJ WIĘCEJ
 • TAK DLA POLSKI, NIE DLA PiS

  Konstruktywny wniosek nieufności wobec rządu Beaty Szydło liczy 35 stron merytorycznego uzasadnienia. Platforma Obywatelska, która jest wnioskodawcą votum nieufności, argumentuje wniosek najważniejszymi przewinami rządu PiS, wobec Polski, wobec jej Obywateli. Streszczając w jednym zdaniu, mówimy NIE dla partyjnego nepotyzmu, mówimy NIE dla niszczenia polskiego wizerunku na świecie, mówimy NIE dla niszczenia państwa prawa i demokracji. CZYTAJ WIĘCEJ
 • DROGA DO DYKTATURY?

  To co się wydarzyło w minionym tygodniu na szczycie szefów państw i rządów Unii Europejskiej (UE) w Brukseli przejdzie do historii UE. Gdyby ta groteskowa hucpa zorganizowana przez rząd PiS odbiła się tylko na wizerunku tej partii to pół biedy. Niestety, ale opinia publiczna UE nie będzie niuansować faktu tak wrogiego sprzeciwu rządu PiS wobec wyboru Donalda Tuska na najbardziej prestiżowe stanowisko w UE. CZYTAJ WIĘCEJ
 • „W OBRONIE PROF. GERSDORF I NIEZALEŻNYCH SĄDÓW”

  Czas na krótkie podsumowanie ostatnich 16 miesięcy. PiS wygrało demokratyczne wybory. Dostało mandat do utworzenia rządu, ale nie zamachu na konstytucyjny ustrój Państwa. Znane są w historii przypadki kiedy, demokratycznie wybrani przywódcy sprzeniewierzali zaufanie społeczne i przekształcały demokrację w dyktaturę. CZYTAJ WIĘCEJ
 • POLSKA W TROCINACH

  Wszyscy zachodzą w głowę dlaczego rządzący obóz polityczny PiS zdecydował się na tak radykalną zmianę prawa skutkującą pogorszeniem środowiska naturalnego i masowy wyrąb, nie tylko drzew na własnej posesji, ale nawet starych drzewostanów. Ale jak głosi stara maksyma, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i tak jest w tym przypadku. CZYTAJ WIĘCEJ
 • LECH WAŁĘSA BYŁ, JEST I POZOSTANIE BOHATEREM

  IPN ogłosił dzisiaj, 31 stycznia, 2017 roku, że Lech Wałęsa był w latach 1971 – 1974 współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. IPN ogłosił ten swój „wyrok” na podstawie fałszowanych przez SB dokumentów na Lecha Wałęsę po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, w ramach udokumentowanej tajnej akcji pod kryptonimem „Ambasador”, aby uniemożliwić przyznanie Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla. CZYTAJ WIĘCEJ
 • PiS PODĄŻA ŚLADAMI BOLESŁAWA BIERUTA

  Takie to słowa najczęściej słyszymy z ust najbardziej prominentnych funkcjonariuszy PiS. Premier Beata Szydło upodobała sobie to hasło w szczególnosci i powtarza je przy każdej nadarzającej okazji. Przypominam ten nadużywany, bez pokrycia, slogan działaczy PiS, w związku z zapowiedzianą akcją referendalną, aby zatrzymać obóz władzy w dalszej destrukcji państwa polskiego. CZYTAJ WIĘCEJ
 • AUTORYTARYZM CZY TOTALITARYZM?

  Jarosław Kaczyński ruszył w Polskę, aby umocnić swój żelazny elektorat w przekonaniu o konieczności ostatecznego rozprawienia się z demokracją liberalną w Polsce. Zapowiedział, a w zasadzie przypomniał, zamiar zmian w ordynacji wyborczej, zmian w wymiarze sprawiedliwości i tzw. „dekoncentracji mediów”, co w tłumaczeniu praktycznym oznacza ubezwłasnowolnienie mediów prywatnych. CZYTAJ WIĘCEJ
 • CO DALEJ Z POLSKĄ DEMOKRACJĄ?

  Z tym pytaniem stykam się najczęściej, gdy spotykam zatroskanych obywateli o przyszłość kraju. Żyjemy od ponad roku od kryzysu do kryzysu, za każdym razem wykreowanym przez władzę. CZYTAJ WIĘCEJ